top of page

ไม่มีสินค้า

หุ่นยนต์เลโก้

Lego Mindstorms เป็นโครงสร้างฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่ผลิตโดย Lego สำหรับการพัฒนาหุ่นยนต์ที่ตั้งโปรแกรมได้โดยใช้หน่วยการสร้างของเลโก้

ที่ Mango Logic เราสามารถจัดหาฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และการพัฒนาอย่างมืออาชีพ  เพื่อให้ครูของคุณช่วยให้คุณได้รับประโยชน์สูงสุดจากการซื้อของคุณ  

ทักแชทมาได้เลย เราจัดให้ได้เยอะ  ให้คำแนะนำฟรีว่าควรเลือกแพลตฟอร์มใด

bottom of page