top of page

MakeBlock

mBot เป็นหุ่นยนต์เพื่อการศึกษา STEAM สำหรับผู้เริ่มต้น ที่ทำให้การสอนและการเรียนรู้การเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์เป็นเรื่องง่ายและสนุก เพียงแค่ใช้ไขควง คำแนะนำทีละขั้นตอน และตารางเรียน เด็กๆ ก็สามารถสร้างหุ่นยนต์ได้ตั้งแต่เริ่มต้นและสัมผัสความสุขจากการลงมือทำจริง เมื่อพวกเขาไป พวกเขาจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องจักรหุ่นยนต์และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่หลากหลาย ทำความเข้าใจกับพื้นฐานของการเขียนโปรแกรมแบบบล็อก และพัฒนาทักษะการคิดเชิงตรรกะและการออกแบบ

bottom of page