top of page

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องรอง

เป็นสิ่งสำคัญที่เราให้ผู้เรียนของเราเข้าถึงการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับ STEM ที่ Mango Logic เราได้คัดสรรผลิตภัณฑ์ที่เราคิดว่าเหมาะสมที่สุดสำหรับผู้เรียนในวัยนี้อย่างละเอียดถี่ถ้วน พนักงานของเรามีประสบการณ์โดยตรง  ส่งมอบ STEM ในห้องเรียน  และยินดีให้คำปรึกษาเพื่อหาแนวทางแก้ไขที่เหมาะสม

Technology at School
bottom of page